Analysis of the influence of the diet on selected metabolites of the intestinal microbiota, integrity of the intestinal barrier, resting metabolism and metabolic profile of healthy people aged 30-45 years - pilot study

Project Title
Analiza wpływu sposobu żywienia na wybrane metabolity mikrobioty jelitowej, integralność bariery jelitowej, spoczynkową przemianę materii oraz profil metaboliczny zdrowych osób w wieku 30-45 lat – badanie pilotażowe.
Financing Institution
Lead
Dr Joanna Ostrowska