Identyfikacja horyzontalnej transmisji drobnoustrojów szpitalnych w placówkach opieki ambulatoryjnej

Symbol
NZA/1/Z/MBS/N/21
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Identyfikacja horyzontalnej transmisji drobnoustrojów szpitalnych w placówkach opieki ambulatoryjnej
Kod
NZA
Instytucja finansująca
Kierownik
Dr Karolina Prasek
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
20 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
20 000,00