Identification of horizontal transmission of hospital microorganisms in outpatient care facilities

Project Title
Identyfikacja horyzontalnej transmisji drobnoustrojów szpitalnych w placówkach opieki ambulatoryjnej
Financing Institution
Lead
Dr Karolina Prasek