Wykorzystanie wysokoobjętościowej toracentezy i pomiaru ciśnienia opłucnowego do badania nowo opisanych zjawisk patofizjologicznych u chorych z płynem w jamie opłucnej

Symbol
1WU/NCN14K
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Beata Boska-Adamczyk
Akronim
PROJEKT_OPUS18
Tytuł projektu
Wykorzystanie wysokoobjętościowej toracentezy i pomiaru ciśnienia
opłucnowego do badania nowo opisanych zjawisk patofizjologicznych u chorych z płynem w
jamie opłucnej
Nazwa Kliniki/Zakładu
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
Konkurs/program
OPUS18
Kod
1WU
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Rafał Marian Krenke
Numer umowy o dofinansowanie
UMO-2019/35/B/NZ5/02531
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
746 664,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
1 541 088,00
Temat
Wykorzystanie wysokoobjętościowej toracentezy i pomiaru ciśnienia
opłucnowego do badania nowo opisanych zjawisk patofizjologicznych u chorych z płynem w
jamie opłucnej
Cel projektu
Oczekiwane rezultaty
The relationship between cough and PPl elevation during thoracentesis with comparing effect of cough and passive CPAP on the course of TT and PPl changes.
The positive results may be a prerequisite for changing the recommendations on TT in the future (e.g. encouragement to cough or CPAP application during and after the procedur )
The results may also encourage a more thorough rehabilitation of patients with pleural effusion to decrease muscle weakness and sensation of breathlessness. The results of this study may shed a new light on the understanding of the mechanisms responsible for the components of Pel different than lung expandability.