Profilowanie mikroRNA w zmianach przednowotworowych i wczesnym raku krtani

Symbol
1WF/NCN22
Rok początku realizacji
2020
Akronim
PROJEKT_MINIATURA
Tytuł projektu
Profilowanie mikroRNA w zmianach przednowotworowych i wczesnym raku krtani
Nazwa Kliniki/Zakładu
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
Konkurs/program
MINIATURA
Kod
1WF
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Anna Rzepakowska
Numer umowy o dofinansowanie
DEC- 2020/04/X/NZ5/00077
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 995,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 995,00
Temat
Profilowanie mikroRNA w zmianach przednowotworowych i wczesnym raku krtani
Cel projektu
Oczekiwane rezultaty
Określenie procesów towarzyszących transformacji zmian przerostowych krtani w zmiany dysplastyczne i inwazyjnego raka krtani jest niezbędne dla uzyskania wiedzy o czynnikach determinujących poszczególne etapy kancerogenezy w raku krtani. Identyfikacja mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za progresję raka krtani na wczesnych etapach dysplazji i złośliwej transformacji może stworzyć w przyszłości podstawę dla opracowania różnych metod spersonalizowanej terapii w celu zapobiegania i/lub zahamowania progresji raka krtani. W badaniu wstępnym będzie dokonana ocena, czy zaproponowana metoda mikromacierzy będzie wystarczająco efektywna do wykazania różnic w ekspresji miRNA na poszczególnych etapach nowotworzenia krtani