Badanie kliniczne wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oceniające wpływ transplantacji mikrobioty jelitowej pełniącej funkcję modulatora odpowiedzi zapalnej (immunomodulacja), dołączonej do terapii standardowej,

Symbol
ABM08
Rok początku realizacji
2020
Opiekun
Karolina Łagoda
Tytuł projektu
Badanie kliniczne wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oceniające wpływ transplantacji mikrobioty jelitowej pełniącej funkcję modulatora odpowiedzi zapalnej (immunomodulacja), dołączonej do terapii standardowej, na redukcję ryzyka progresji choroby COVID19 z nasilającą się burzą cytokinową i procesem zapalnym
Kod
1WP
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
dr n. med. Jarosław Biliński
Numer umowy o dofinansowanie
2020/ABM/COVID19/0048
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
3000220.00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
4218520.00
Temat
Badanie kliniczne wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oceniające wpływ transplantacji mikrobioty jelitowej pełniącej funkcję modulatora odpowiedzi zapalnej (immunomodulacja), dołączonej do terapii standardowej, na redukcję ryzyka progresji choroby COVID19 z nasilającą się burzą cytokinową i procesem zapalnym
Cel projektu

Celem projektu jest wykazanie, czy dodanie FMT jako immunomodulatora, do standardowego leczenia w danym ośrodku zmniejszy ryzyko progresji choroby COVID19 do jej wyższego stopnia zaawansowania ocenianej na podstawie skali COVID19 Performance Status.