A multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial evaluating the effect of intestinal microbiota transplantation as an inflammatory response modulator (immunomodulation), included in standard therapy

Project Title
Badanie kliniczne wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oceniające wpływ transplantacji mikrobioty jelitowej pełniącej funkcję modulatora odpowiedzi zapalnej (immunomodulacja), dołączonej do terapii standardowej, na redukcję ryzyka progresji choroby COVID19 z nasilającą się burzą cytokinową i procesem zapalnym
Financing Institution

Medical Research Agency

Medical Research Agency

Lead
dr n. med. Jarosław Biliński
Subject
Badanie kliniczne wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oceniające wpływ transplantacji mikrobioty jelitowej pełniącej funkcję modulatora odpowiedzi zapalnej (immunomodulacja), dołączonej do terapii standardowej, na redukcję ryzyka progresji choroby COVID19 z nasilającą się burzą cytokinową i procesem zapalnym
Project Objective

The aim of the project is to prove whether adding FMT as immunomodulator to the standard treatment in a given centre reduces the risk of COVID19 progression to a higher advancement degree evaluated based on the COVID19 Performance Status scale.