A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)

Symbol
1WR/ABM03
Rok początku realizacji
2020
Akronim
IMPROVE-MC
Tytuł projektu
A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)
Kod
1WR
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
Kierownik Projektu - dr n. med. Krzysztof Ozierański, Główny Badacz - prof. dr hab. Marcin Grabowski
Numer umowy o dofinansowanie
2019/ABM/01/00047-00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
5 758 705,10
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
12 832 586,40
Temat
A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)
Cel projektu

Celem prezentowanego badania IMPROVE-MC jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa 12-miesięcznego leczenia immunosupresyjnego prednizonem i azatiopryną w porównaniu do placebo w połączeniu ze standardową terapią, u pacjentów z wiruso-negatywnym ZMS/kardiomiopatią zapalną. Dodatkowym celem projektu ma być stworzenie gotowego do implementacji w polskim i światowych systemach ochrony zdrowia schematu diagnostyczno-terapeutycznego pozwalającego na modyfikację wytycznych leczenia ZMS.