Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność rapamycyny w porównaniu do wigabatryny w leczeniu profilaktycznym niemowląt ze stwardnieniem guzowatym

Symbol
1S6/ABM10
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność rapamycyny w porównaniu do wigabatryny w leczeniu profilaktycznym niemowląt ze stwardnieniem guzowatym
Kod
1S6
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak
Numer umowy o dofinansowanie
2019/ABM/01/00034-00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
4 702 200,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
4702200,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
23 119 125,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
23119125,00
Temat
Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność rapamycyny w porównaniu do wigabatryny w leczeniu profilaktycznym niemowląt ze stwardnieniem guzowatym
Cel projektu