X międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa Postępy w Chirurgii i Transplantacji Wątroby

Symbol
1WB1/DN02
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
X międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa Postępy w Chirurgii i Transplantacji Wątroby
Kod
1WB1
Kierownik
prof. dr hab. Michał Jarosław Grąt
Numer umowy o dofinansowanie
DNK/SP/463954/2020
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
264 733,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
264 733,00
Temat
X międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa Postępy w Chirurgii i Transplantacji Wątroby
Cel projektu