GUS

Sprawozdania za rok 2022 z działalności badawczej i rozwojowej

W związku z realizowanymi obowiązkami sprawozdawczymi do Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącym działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych za 2022 rok (PNT-01, MN-01, PNT-05) uprzejmie prosimy o wypełnienie następujących formularzy:

Kliniki i zakłady w zakresie tematów statutowych:

Projekty finansowane ze środków WUM oraz środków zewnętrznych

 


Lista Tematów Statutowych 2022 r. podanych w poprzednim sprawozdaniu 2021-2022.
 


Słownik dyscyplin GUS


Ze względu na wskazany przez GUS termin wykonania wyżej wspomnianych obowiązków uprzejmie proszę o złożenie ww. sprawozdań , tj. wypełnienie formularzy w środowisku Teams i/lub przesłanie formularzy WORD, do dnia 14 marca 2022 roku do Działu Nauki (aen@wum.edu.pl).