Statistics Poland (GUS)

BADANIA WYKONYWANE W RAMACH PROJEKTÓW w 2022 r

Formularz WORD należy przesłać na adres e-mail: aen@wum.edu.pl.

W związku ze wskazanym przez GUS terminem wykonania w/w obowiązków uprzejmie proszę o przesłanie skanu wypełnionego formularza wraz z wersją edytowalną  do  dnia 14 marca 2023  na adres aen@wum.edu.pl ).