Lider XIV

logo lider

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

 

 • Dla kogo

  Rodzaj wnioskującego:

  • Naukowiec     
  • Jednostka naukowa     
 • Na co

  Celem Programu LIDER jest wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

 • Zakres tematyczny

  Bez ograniczeń

 • Organizator konkursu

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Budżet konkursu

  Budżet konkursu wynosi 80  mln zł., z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

 • Finansowanie

  Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN.

 • Obszar tematyczny

  Bez ograniczeń

 • Harmonogram konkursu

  • Data ogłoszenia konkursu: 21.12.2022 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków:  17 lutego 2023 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 8 maja 2023 r., do godz. 16:15
  • Wyniki konkursu: Czas od zakończenia naboru wniosków do dnia publikacji list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania to maksymalnie 6 miesięcy.
 • Sposób składania wniosku

  Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI. Link do systemu będzie aktywny od 10 lutego 2023 r.

 • Sposób oceny wniosków

  Wnioski złożone w konkursie będą podlegały ocenie wstępnej, a następnie (po spełnieniu kryteriów określonych w pkt 1-12 „Kryteria oceny wstępnej”), zostaną ocenione zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej. Wniosek niespełniający kryteriów określonych w pkt 1-12 „Kryteria oceny wstępnej” jest pozostawiany bez rozpoznania.

  Oceny merytorycznej Projektu dokonuje Panel Ekspertów na podstawie informacji zawartych we Wniosku. Panel Ekspertów tworzą co najmniej trzej członkowie, w tym przewodniczący. Elementem oceny jest spotkanie Panelu z Wnioskodawcą, podczas którego Wnioskodawca może odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków panelu dotyczących projektu.

 • Pytania i odpowiedzi

  Spotkanie informacyjne I kwartał 2023 r.

Dokumenty

 • KONTAKT

  Punkt Informacyjny

  Tel. 22 39 07 170

  Tel. 22 39 07 191

  E-mail: info@ncbr.gov.pl

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Rodzaj wnioskującego:

 • Naukowiec     
 • Jednostka naukowa 
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Naukowe
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl