PLAN DZIAŁALNOŚCI AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH NA ROK 2023

Plan Działalności Agencji Badań Medycznych tworzony jest na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 451). Plan Działalności ma charakter dokumentu planistycznego i określa zakres konkursów oraz własnych badań naukowych i prac rozwojowych Agencji.

Zakres Planu Działalności

Plan Działalności obejmuje założenia następujących postępowań konkursowych:

1. ABM/2023/1 – Konkurs na utworzenie i rozwój Sieci Centrów Medycyny Cyfrowej w ramach Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM.

2. ABM/2023/2 – Konkurs otwarty na realizację badań epidemiologicznych wielochorobowości.

3. ABM/2023/3 – Konkurs otwarty na realizację eksperymentów badawczych dotyczących wyrobów medycznych i/lub procedur medycznych w szczególności diagnostycznych i terapeutycznych.

4. ABM/2023/4 – Konkurs dla przedsiębiorstw na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych na potrzeby medycyny wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki.

5. ABM/2023/5 – Konkurs otwarty dla przedsiębiorstw na opracowanie nowych lub ulepszonych antybiotyków, chemioterapeutyków bądź preparatów skojarzonych, a także terapii fagowych stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

PLAN DZIAŁALNOŚCI ABM 2023 DO POBRANIA 

Miejsce składania wniosków
www.abm.gov.pl
Termin składania wniosków
Data wydarzenia