Realizacja projektów

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW

- Regulamin realizacji projektów
- Zarządzenie nr 177
- Załącznik 1 - Inicjatywa projektowa
- Załącznik 1a - Źródła finansowania
- Załącznik 2 - Zarządzenie Rektora - wer. edytowalna
- Załącznik 3 - Metryka - wer. edytowalna
- Załącznik 4 - Struktura konta pozabilansowego - .pdf
- Załącznik 4 - Struktura konta pozabilansowego - .xls
- Załącznik 5 - Obieg dokumentów
- Załącznik 6 - Regulamin zatrudniania i wynagradzania
- Załącznik 7 - Wniosek o zatrudnienie pracownika dla potrzeb projektu - wer. edytowalna
- Załącznik 8 - Karta czasu pracy - wer. edytowalna
- Załącznik 9 - Stawki wynagrodzenia uzupełniającego
- Załącznik 10 - Wniosek o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego - wer. edytowalna
- Załącznik 11 - Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego - wer. edytowalna
- Załącznik 12 - Zlecenie wypłaty wynagrodzenia - wer. edytowalna
- Załącznik 12a - Zlecenie wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego dla projektów ABM - wer. edytowalna
- Załącznik 13 - Karta zamknięcia projektu

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ZESPOŁ PROJEKTOWY

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU NA WUM
ROZPOCZĘCIE PROJEKTU NA WUM

 

ZATRUDNIANIE I WYNAGRADZANIE W PROJEKCIE
ZATRUDNIANIE I WYNAGRADZANIE W PROJEKCIE

 

RAPORTOWANIE
RAPORTOWANIE

 

ZMIANY W PROJEKCIE
ZMIANY W PROJEKCIE

 

MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI

MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI

PROCEDURA ZAMKNIĘCIA PROJEKTU

PROCEDURA ZAMKNIĘCIA PROJEKTU