Mechanizmy anomalii self u osób w grupie ryzyka psychozy - znaczenie doświadczeń traumatycznych oraz zniekształceń poznawczych. Badanie prospektywne z 12-miesięcznym follow-up.

Symbol
2WC
Rok początku realizacji
2019
Instytucja finansująca
Kierownik
mgr Renata Pionke
Numer umowy o dofinansowanie
UMO-2019/32/T/HS6/00572
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
108 328,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
108 328,00
Cel projektu