Ocena układu tioredoksyny jako nowego celu terapeutycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej B komórkowej

Symbol
1M19
Rok początku realizacji
2019
Tytuł projektu
Ocena układu tioredoksyny jako nowego celu terapeutycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej B komórkowej
Konkurs/program
ETIUDA 7
Instytucja finansująca
Kierownik
mgr inż. Klaudyna Fidyt
Numer umowy o dofinansowanie
UMO-2018/31/T/NZ5/00241
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
94 828,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
94 828,00
Cel projektu