Strona główna » Node » Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych

Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych

Kierownik: 
dr hab. Agnieszka Laudy
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2018/31/B/ST5/00210
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
687 800,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
687 800,00