Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych

Symbol
FW15
Rok początku realizacji
2019
Tytuł projektu
Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych
Nazwa Kliniki/Zakładu
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Agnieszka Laudy
Numer umowy o dofinansowanie
UMO-2018/31/B/ST5/00210
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
687 800,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
687 800,00
Temat
Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych
Cel projektu