Synteza peptydów cyklicznych jako sond molekularnych hamujących tworzenie kompleksu PEX5-PTS1

Symbol
FW26
Rok początku realizacji
2019
Tytuł projektu
Synteza peptydów cyklicznych jako sond molekularnych hamujących tworzenie kompleksu PEX5-PTS1
Nazwa Kliniki/Zakładu
Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Martyna Zofia Wróbel
Numer umowy o dofinansowanie
DEC-2018/02/X/NZ7/02747
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
42 636,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
42 636,00
Cel projektu