Strona główna » Node » Poszukiwanie uwarunkowanych genetycznie nowych przyczyn ciężkich/letalnych zespołów mnogich wad rozwojowych u płodów ludzkich

Poszukiwanie uwarunkowanych genetycznie nowych przyczyn ciężkich/letalnych zespołów mnogich wad rozwojowych u płodów ludzkich

Kierownik: 
prof. dr hab. Rafał Płoski.
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2017/27/B/NZ5/02223
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
1 038 100,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
1 361 500,00