Poszukiwanie uwarunkowanych genetycznie nowych przyczyn ciężkich/letalnych zespołów mnogich wad rozwojowych u płodów ludzkich

Symbol
1WY
Rok początku realizacji
2018
Tytuł projektu
Poszukiwanie uwarunkowanych genetycznie nowych przyczyn ciężkich/letalnych zespołów mnogich wad rozwojowych u płodów ludzkich
Nazwa Kliniki/Zakładu
Katedra i Klinika Okulistyki
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Rafał Płoski.
Numer umowy o dofinansowanie
UMO-2017/27/B/NZ5/02223
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
1 038 100,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
1 361 500,00
Temat
Poszukiwanie uwarunkowanych genetycznie nowych przyczyn ciężkich/letalnych zespołów mnogich wad rozwojowych u płodów ludzkich
Cel projektu