Strona główna » Node » Ocena prognostycznego znaczenia mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi oraz mikroRNA u pacjentów z udarem niedokrwiennym nieznanego pochodzenia ESUS

Ocena prognostycznego znaczenia mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi oraz mikroRNA u pacjentów z udarem niedokrwiennym nieznanego pochodzenia ESUS

Kierownik: 
prof. dr hab. Marek Postuła
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2018/31/B/NZ7/01137
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
1 748 530,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
1 748 530,00