Strona główna » Node » Rola piezolitów i osmolitów w układzie krążenia w zdrowiu i chorobie

Rola piezolitów i osmolitów w układzie krążenia w zdrowiu i chorobie

Kierownik: 
prof. dr hab. Marcin Ufnal
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2018/31/B/NZ5/00038
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
1 795 600,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
1 795 600,00