Strona główna » Node » Profil molekularny egzosomów znajdujących się w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego jako nowy biomarker upośledzenia odpowiedzi immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuca

Profil molekularny egzosomów znajdujących się w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego jako nowy biomarker upośledzenia odpowiedzi immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuca

Kierownik: 
dr Małgorzata Czystowska-Kuźmicz
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2017/27/B/NZ6/01990