Strona główna » Node » Zastosowanie metagenomiki w identyfikacji czynników zakaźnych u chorych z zapaleniem mózgu i zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych

Zastosowanie metagenomiki w identyfikacji czynników zakaźnych u chorych z zapaleniem mózgu i zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych

Kierownik: 
prof. dr hab. Tomasz Laskus
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2017/25/B/NZ6/01463