Strona główna » Node » Ocena zanieczyszczenia żywności produktami utlenienia cholesterolu

Ocena zanieczyszczenia żywności produktami utlenienia cholesterolu

Kierownik: 
dr inż. Małgorzata Czerwonka
Numer umowy o dofinansowanie: 
DEC-2018/02/X/NZ9/00737