Strona główna » Node » Badanie mechanizmu inkorporacji selenu do struktury egzopolisacharydów pochodzenia grzybowego oraz wpływu tego zjawiska na ich aktywność biologiczną.

Badanie mechanizmu inkorporacji selenu do struktury egzopolisacharydów pochodzenia grzybowego oraz wpływu tego zjawiska na ich aktywność biologiczną.

Kierownik: 
mgr Sandra Joanna Górska
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2017/27/N/NZ7/02948