Strona główna » Node » Egzosomy pochodzenia nowotworowego w rakach głowy i szyi u człowieka promują angiogenezę i progresję nowotworu in vitro i in vivo w wyniku przeprogramowania mikrośrodowiska raka

Egzosomy pochodzenia nowotworowego w rakach głowy i szyi u człowieka promują angiogenezę i progresję nowotworu in vitro i in vivo w wyniku przeprogramowania mikrośrodowiska raka

Kierownik: 
dr hab. Mirosław Jerzy Szczepański
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2017/26/M/NZ5/00877