Strona główna » Node » Związki zniekształceń poznawczych z funkcjonowaniem neuropsychologicznym u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii

Związki zniekształceń poznawczych z funkcjonowaniem neuropsychologicznym u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii

Kierownik: 
Martyna Krężołek
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2015/19/N/HS6/03239 (STN5)