Strona główna » Node » KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy

KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy

Kierownik: 
dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib
Numer umowy o dofinansowanie: 
POWR.03.01.00-00-K034/15