Strona główna » Node » Uwarunkowania psychologiczne i znaczenie bólu fizycznego w uzależnieniu od alkoholu.

Uwarunkowania psychologiczne i znaczenie bólu fizycznego w uzależnieniu od alkoholu.

Kierownik: 
dr hab. Andrzej Jakubczyk
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2017/25/B/HS6/00362
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
413 920,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
413 920,00