Strona główna » Node » Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich wykorzystujących Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w medycynie spersonalizowanej.

Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich wykorzystujących Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w medycynie spersonalizowanej.

Kierownik: 
prof. dr hab. med. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Numer umowy o dofinansowanie: 
POWR.03.02.00-00-I041/16-00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
2 695 910,50
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
2 695 910,50