Strona główna » Node » Effect of iron supplementation on psychomotor development of non-anemic exclusively or predominantly breastfed infants: randomized, controlled trial.

Effect of iron supplementation on psychomotor development of non-anemic exclusively or predominantly breastfed infants: randomized, controlled trial.

Kierownik: 
dr Anna Chmielewska
Numer umowy o dofinansowanie: 
RG6/2016
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
250 068,84
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
250 068,84