ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW W KONKURSIE NCBiR - LIDER XV

Informujemy, że NCBR w dniu 19 marca 2024 roku dokonał aktualizacji dokumentacji konkursowej.

Wprowadzone zmiany obejmują:

  • zmianę terminu zakończenia naboru. Ostatnim dniem naboru jest 28 czerwca 2024 r.
  • zmiany w Regulaminie XV konkursu w punkcie 15 rozdziału IV w zakresie postępowania w przypadku niedokonania przez Wnioskodawcę poprawy wniosku po ocenie wstępnej oraz w punkcie 3 rozdziału VIII w zakresie procedury rozpatrywania zażaleń.

Aktualne i archiwalne wersje dokumentów znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xv

Informajce o naborze na stronie PNITT: https://pnitt.wum.edu.pl/node/14138

Termin składania wniosków
Data wydarzenia