ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW W KONKURSIE NCBiR - LIDER XV

Informujemy, że w dniu 15 lutego 2024 roku dokonano aktualizacji dokumentacji konkursowej - LIDER XV.

Wprowadzone zmiany obejmują:

  • zmianę terminu uruchomienia i zakończenia.
    Nabór zostanie przeprowadzony w okresie od 18 marca 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
  • zmianę sposobu liczenia kosztów ogólnych wprowadzoną w przewodniku kwalifikowalności i instrukcji wypełniania wniosku;
  • dodanie przypisu w § 5 ust. 5 pkt 1) we wzorze umowy o wykonanie i finansowanie;

Aktualny HARMONOGRAM składania wniosków znajduje się na PNiTT.

Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl