Nagrody Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia

Miejsce składania wniosków
Ruszył nabór wniosków o Nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia.

Nagrodę Prezesa Rady Ministrów można otrzymać za:

wyróżniające się rozprawy doktorskie,
wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego,
osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Nagrodę Ministra Zdrowia można otrzymać za:

osiągnięcia naukowe,
osiągnięcia dydaktyczne,
osiągnięcia wdrożeniowe,
osiągnięcia organizacyjne,
całokształt dorobku.


Więcej informacji w tej sprawie najdziecie Państwo na stronie - https://pnitt.wum.edu.pl/nauka-i-ewaluacja/nagrody-naukowe.Informacji w Dziale Nauki udziela p. Ewa Hieronimczuk, tel. 22 57 20 190.Wnioski w przypadku obu nagród wnioski i wymagane dokumenty wysyłać proszę na adres mailowy: odznaczenia@wum.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2023r.
Termin składania wniosków
Data wydarzenia