APP/423/NCBR178/2022

13.07.2022
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usługi kompleksowego wykonania 2 komiksów dla dzieci i młodzieży. Zapytanie realizowane jest w ramach realizacji zadania 10. w projekcie NCBR178 Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego

Zamawiający – Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa informuje, że w termin składania ofert zostaje wydłużony do
poniedziałku 25 lipca 2022 r. do godz. 23.59 .