Opracowanie biokosmetyku zawierającego roślinne komórki macierzyste

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 70,000.00
Kierownik Projektu
dr hab. Katarzyna Sykłowska-Baranek
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Projekt ma na celu opracowanie biokosmetyku zawierającego roślinne komórki macierzyste pochodzące z kultur in vitro. Realizacja głównego celu projektu zostanie podzielona na cztery powiązane ze sobą cele szczegółowe.

Pierwszym z realizowanych celów szczegółowych będzie optymalizacja warunków hodowli roślinnych

komórek macierzystych pochodzących z gatunków Polyscias filicifolia (Araliaceae) oraz Larrea tridentata (Zygophyllaceae). Prowadzone będą hodowle tkanki kalusowej oraz hodowle zawiesinowe.

Drugim celem projektu będą badania fitochemiczne pozyskanego z kultur in vitro materiału roślinnego.

Trzecim celem będzie przeprowadzenie badań aktywności biologicznej komórek macierzystych modelu hodowli in vitro fibroblastów ludzkich oraz z użyciem bezkomórkowych testów biochemicznych.

Czwartym celem będzie opracowanie kosmetyku zawierającego roślinne komórki macierzyste lub wyciąg z komórek macierzystych.

Uzyskane wyniki oraz zdobyte doświadczenie pozwoli na realizację w przyszłości szeregu nowych innowacyjnych projektów opierających się o wykorzystanie kultur in vitro do produkcji roślinnych komórek macierzystych do celów kosmetycznych. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie rynku na przeciwstarzeniowe kosmetyki zawierające roślinne komórki macierzyste oraz poczynione postępy w biotechnologii roślin, badawczo-rozwojowy charakter projektu niesie za sobą istotną użyteczność projektu.

Logotyp
logotypy
Kod projektu
SKN11