Szkolenie z zakresu obrazowania wewnątrznaczyniowego z wykorzystaniem optycznej koherentnej tomografii komputerowej

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 60,000.00
Kierownik Projektu
dr hab. Łukasz Kołtowski
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Organizatorem warsztatów jest Pracownia Kardiologii Inwazyjnej I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego posiadająca duże doświadczenie w zakresie tematyki będącej przedmiotem warsztatów pod względem klinicznego wykorzystania w/w metody diagnostycznej. W ramach warsztatów szkoleni będą zarówno pracownicy UCK WUM jak i lekarze kardiolodzy z innych ośrodków z Polski. W ramach warsztatów omawiane są: - Technika wykonywania oceny wewnątrznaczyniowej z wykorzystaniem optycznej koherentnej tomografii komputerowej (OCT) - Ocena i interpretacja obrazów OCT oraz rozpoznawanie artefaktów. Ocena morfometryczna blaszek miażdżycowych. Planowanie procedury i dobór stenów. Interpretacja obrazów w ostrych zespołach wieńcowych. Identyfikacja blaszek wysokiego ryzyka (ocena jakościowa). -Odbywają się praktyczne zajęcia w pracowni kardiologii inwazyjnej - obrazowanie wewnątrznaczyniowe z wykorzystaniem optycznej koherentnej tomografii komputerowej.

Kod projektu
5ABBOTT