OPRACOWANIE MIĘDZYNARODOWEGO ALGORYTMU POSTĘPOWANIA W WIELOUKŁADOWYM ZESPOLE ZAPALNYM ZWIĄZANYM Z ZAKAŻENIEM KORONOAWIRUSEM (PIMS/MIS-C) W OPARCIU O ZROZUMIENIE MECHANIZMÓW IMMUNOLOGICZNYCH

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 277,680.00
Kierownik Projektu
dr hab. Wojciech Feleszko
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Celem projektu jest wypracowanie międzynarodowego konsensusu i algorytmu postępowania we współpracy z ekspertami Grupy Roboczej Sekcji Immunologii Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI). W EAACI powołano 23-os. międzynarodową Grupę Roboczą, która w ramach tego projektu wykona przeglądy systematyczne, analizę danych i wyjaśni mechanizmy immunologiczne w MIS-C. Grupa zaproponuje następnie kliniczny algorytm dla diagnostyki i leczenia ciężkiego MIS-C, w oparciu o współpracę nauk podstawowych i klinicystów z 11 krajów. Zaproponujemy międzynarodową strategię dla zrozumienia mechanizmów, diagnostyki i postępowania w MIS-C.

Równolegle zamierzamy w ramach projektu zbadać populacje swoistych dla wirusa komórek limfocytarnych w próbkach śluzówki pobranych nieinwazyjnie z nosa pacjentów z MIS-C oraz przesunięcia w obrębie tych populacji w tkankach dotkniętych procesem zapalnym w ostrej fazie MIS-C i w zdrowiu. Próbki błony śluzowej nosa zostaną pobrane od 20 pacjentów w Warszawie i w Rotterdamie jesienią 2021 roku. W Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Lejdzie zostanie wykonana cytometria masowa i analiza populacji komórek w chorych tkankach, oraz prześledzenie ich korelacji z kliniką PIMS/MIS-C. Badania te dostarczą unikalnego wglądu w dynamikę i istotę zjawisk immunologicznych w błonie śluzowej w MIS-C.

Partnerzy projektu:

Franciscus Gasthuis & Vlietland Teaching Hospital oraz Leiden University Medical Centre.

Logotyp
logotypy
Kod projektu
NAWA15