SZCZEPIENIE BEZ WAHANIA! Opracowanie opartych na wykorzystaniu mediów społecznościowych wskazówek do kampanii zachęcania studentów studiów na kierunku Pielęgniarstwo do otrzymania szczepionki przeciwko COVID-19 jako jedna z kluczowych metod powstrzymania

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 127,320.00
Kierownik Projektu
prof. dr hab. Joanna Gotlib
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Projekt dotyczy opracowania wytycznych dla prowadzenia skutecznej działalności informacyjnej w mediach społecznościowych dotyczącej szczepień przeciwko COVID-19 i skierowanych do studentów pielęgniarstwa z Pokolenia Z. Model badawczy będzie wykorzystywał metodę mieszaną (integrującą zbieranie danych ilościowych i jakościowych). Podstawową przesłanką tej metodologii jest to, że taka integracja pozwala na pełniejsze i bardziej synergiczne wykorzystanie danych niż oddzielne zbieranie i analiza danych ilościowych i jakościowych.

Wraz z partnerem z Irlandii opracowany zostanie plan przyszłej kampanii na rzecz zdrowia i szczepień skierowanej do młodych ludzi. Rezultatem projektu będzie opracowanie katalogu dobrych praktyk mających zastosowanie w opracowaniu efektywnych kampanii w social media dotyczących szczepień skierowanych do młodych ludzi, głownie studentów pielęgniarstwa.

Logotyp
logotypy
Kod projektu
NAWA14