Poszukiwania nowych innowacyjnych leków wśród związków pochodzenia naturalnego

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 60,000.00
Kierownik Projektu
prof. dr hab. Sebastian Granica
W ramach projektu przewidziano następujące zadania
Celem projektu jest prowadzenie badań naukowych przez studentów kierunków farmacja oraz analityka medyczna w ramach działalności w Studenckim Kole Naukowym „Herbarium” przy Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii WUM. W ramach prac w kole studenci są angażowani w realizację projektów badawczych skupionych na poszukiwaniach nowych zastosowań leczniczych dla tradycyjnie stosowanych ekstraktów roślinnych oraz związków chemicznych w nich zawartych. Współpraca w kole jest oparta na relacji uczeń-mentor. Student podejmuje próbę rozwiązania problemu naukowego pod opieką doświadczonych pracowników naukowych. Uczy się nowych technik badawczych i zasad prowadzenia prac naukowych. Zasadniczym celem projektu jest znalezienie pośród tradycyjnie stosowanych wyciągów roślinnych i zawartych w nich substancji pochodzenia naturalnego nowych innowacyjnych zastosowań w postaci leków przeznaczonych do terapii schorzeń o podłożu zapalnym. Studenci w ramach prac naukowcy w kole będą także mieli okazję doskonalenia swoich umiejętności miękkich. W szczególności nacisk będzie położony na zasady pracy w grupie w zakresie prowadzenia prac badawczych oraz techniki prezentowania wyników prowadzonych prac.
Logotyp
logotypy
Kod projektu
SKN09