Mistrzowie Dydaktyki – wdrożenie modelu tutoringu

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 166,860.00
Kierownik Projektu
FS256
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

W projekcie uczestniczy 9 wykładowców WUM, którzy będą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu dla 27 wybranych studentów.

W ramach projektu  dofinansowane jest wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w ramach normalnego toku studiów ze studentami z wykorzystaniem metody tutoringu oraz na przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby tych zajęć. Zajęcia są prowadzone podczas niepełnego cyklu kształcenia przez 3 semestry. Forma prowadzenia zajęć będzie wynikała z opracowanego i udostępnionego uczelniom modelu tutoringu, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zagranicznych wizyt studyjnych oraz będzie uwzględniała autonomiczne podejście uczelni.

Wprowadzenie tutoringu pozwoli na podniesienie jakości kształcenia, ale także indywidualnego podejścia do studenta. Nauczyciele biorący udział w projekcie nabiorą doświadczenia w prowadzeniu zajęć 1:1. Wdrożony model tutoringowy będzie mógłby wykorzystany jako tutoring dydaktyczny (np. podczas opracowywania i przygotowania zagadnień w ramach prac dyplomowych), ale także podczas diagnozowania i doskonalenia umiejętności psychospołecznych i naukowych studentów.

Logotyp
logotypy
Kod projektu
dr hab. Mariusz Jaworski