Analiza multiomiczna uszkodzenia aksonalno-synaptycznego w chorobie neuronu ruchowego/Multi-omic analysis of axono-synaptic degeneration in motoneuron disease

Symbol
EUR07
Rok początku realizacji
2020
Opiekun
Beata Cichowicz
Akronim
MAXOMOD
Tytuł projektu
Analiza multiomiczna uszkodzenia aksonalno-synaptycznego w chorobie neuronu ruchowego
Kod
1wc
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
724 618,80 zł
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
724 618,80 zł
Cel projektu

Szczegółowa charakterystyka molekularna procesu zwyrodnienia synaps i dystalnych segmentów aksonów w przebiegu SLA umożliwiająca identyfikację biomarkerów diagnostycznych, a także rozwój nowych i bardziej skutecznych terapii.

 

 

 

Oczekiwane rezultaty
Spodziewanym wynikiem badań jest identyfikacja i walidacja celów molekularnych, które mogą wytyczyć nowe ścieżki terapeutyczne i/lub diagnostyczne wspomagające wcześniejsze rozpoznanie i leczenia SLA.