Interakcja aktywizacji behawioralnej i behawioralnego hamowania (BIS/BAS) oraz doświadczenie dziecięcej traumy jako predyktor nasilenia zaburzeń odżywiania.

Symbol
NZO/2/Z/MG/N/21
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Dr Tytus Koweszko
Tytuł projektu
Interakcja aktywizacji behawioralnej i behawioralnego hamowania (BIS/BAS) oraz doświadczenie dziecięcej traumy jako predyktor nasilenia zaburzeń odżywiania.
Kod
NZO
Instytucja finansująca
Kierownik
Karolina Kulmińska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
8 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
8 000,00