APP_419_EOG22_2022

10.03.2022
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Analiza proteomiczna, ilościowa, za pomocą spektrometrii mas, w ramach projektu pt.: „Development of alternative CAR constructs targeted against refractory B-cell malignancies”.

Wykonanie preparatyki (trawienie trypsyną), oczyszczenia (SP3), pomiaru ilościowego za pomocą spektrometrii mas oraz analizy danych, dla 48 (+/- 2) próbek białkowych, w ośmiu grupach (ok. 6 próbek na grupę).