Związek między częstością zapytań w Internecie dotyczących szczepień ochronnych przeciw COVID – 19, a dynamiką osób zaszczepionych w Polsce: badanie infodemiologiczne

Symbol
NZC/1/Z/MBS/N/21
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Związek między częstością zapytań w Internecie dotyczących szczepień ochronnych przeciw COVID – 19, a dynamiką osób zaszczepionych w Polsce: badanie infodemiologiczne
Kod
NZC
Instytucja finansująca
Kierownik
Dr Anna Kłak
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
19 880,50
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
19 880,50