Zrozumieć immunomodulacyjne działanie mezenchymalnych komórek zrębu – wstęp do badania in vivo na zwierzętach z naturalnie występującą chorobą

Symbol
1W21/1/M/GW/N/21
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Zrozumieć immunomodulacyjne działanie mezenchymalnych komórek zrębu – wstęp do badania in vivo na zwierzętach z naturalnie występującą chorobą
Kod
1W21
Instytucja finansująca
Kierownik
Dr hab. Anna Burdzińska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
50 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
50 000,00