APU_041_NAWA06_2022

28.01.2022
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. „Prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem kobiecym” w ramach: Program Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

Zapytanie ofertowe dotyczy tłumaczenia z języków: holenderskiego, włoskiego  na język angielski, w wersji papierowej kwestionariuszy ankiet wypełnionych przez pacjentki oraz tłumaczenie z języków holenderskiego i włoskiego na język polski wskazanych kwestionariuszy.