APP_408_ABM19_2021

09.11.2021
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Treść oferty
Tytuł postępowania

Wykonywanie oznaczeń ilościowych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w próbkach surowicy w ramach projektu badawczego pn. projekt „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa szczepienia przeciw SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia” na mocy umowy o dofinasowanie nr 2021/ABM/COVID19/WUM finansowany ze środków ABM.

Zamawiana usługa obejmuje – komplet czynności -  w ilości 406/203 godzin (2 komplety czynności/1 godzinę):

Czynności do wykonania w 1 komplecie:

  • Wykonywanie oznaczeń przeciwciał anty-SARS-COV-2 w surowicy krwi metodą ilościową

•   Przyjmowanie pobranego do badań materiału, wstępna obróbka, rejestracja, bankowanie w warunkach   zamrożenia. 

•  Opracowywanie i przygotowywanie pul  surowic przeznaczonych do analizy i ich transport do miejsca wykonania oznaczeń.

•  Nadzór nad w/w etapami badania  do czasu wykonania oznaczeń.

•  Wstępne opracowywanie tabeli wyników i ich przekazywanie w formie elektronicznej i papierowej do zespołu badaczy tworzącego bazę danych zgodnie z założeniem badania.

APP_408_ABM19_2021