Symulator amniopunkcji i operacji fetoskopowych

Symbol
FS252
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Anna Szczurek
Tytuł projektu
Symulator amniopunkcji i operacji fetoskopowych
Kod
1W51
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
Cel projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii, bazującej na doświadczeniach z zakresu chirurgii
płodowej, która pozwoli lekarzom na bardziej wydajne podejmowanie decyzji podczas operacji poprzez wspomaganie analizy
danych opracowanych w ramach projektu oraz usprawni ich pracę podczas operacji wewnątrzmacicznych i badań
ultrasonograficznych. Wdrożenie pozwoli na rozwój chirurgii płodowej, przy zminimalizowaniu liczby powikłań dla płodów i
matek.